Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Kẹp ống hình trái bí AP - AP Pipe Loop Hanger

Kẹp ống hình trái bí AP - AP Pipe Loop Hanger

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
PLH012 Kẹp ống hình trái bí AP 1/2 inch
AP 1/2" Pipe Loop Hanger
1/2
PLH034 Kẹp ống hình trái bí AP 3/4 inch
AP 3/4" Pipe Loop Hanger
3/4
PLH100 Kẹp ống hình trái bí AP 1 inch
AP 1" Pipe Loop Hanger
1
PLH114 Kẹp ống hình trái bí AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" Pipe Loop Hanger
1 1/4
PLH112 Kẹp ống hình trái bí AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" Pipe Loop Hanger
1 1/2
PLH200 Kẹp ống hình trái bí AP 2 inch
AP 2" Pipe Loop Hanger
2
PLH212 Kẹp ống hình trái bí AP 2 1/2 inch
AP 2 1/2" Pipe Loop Hanger
2 1/2
PLH300 Kẹp ống hình trái bí AP 3 inch
AP 3" Pipe Loop Hanger
3
PLH400 Kẹp ống hình trái bí AP 4 inch
AP 4" Pipe Loop Hanger
4


Kẹp ống hình trái bí AP - AP Pipe Loop Hanger (Sản phẩm của Công ty AP - An Phát - An Phúc)


Sản phẩm khác