Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Kẹp giữ ống chữ U AP - AP U Bolt

Kẹp giữ ống chữ U AP - AP U Bolt

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
UB012 Kẹp giữ ống chữ U AP 1/2 inch
AP 1/2" U Bolt
1/2
UB034 Kẹp giữ ống chữ U AP 3/4 inch
AP 3/4" U Bolt
3/4
UB100 Kẹp giữ ống chữ U AP 1 inch
AP 1" U Bolt
1
UB114 Kẹp giữ ống chữ U AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4"U Bolt
1 1/4
UB112 Kẹp giữ ống chữ U AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" U Bolt
1 1/2
UB200 Kẹp giữ ống chữ U AP 2 inch
AP 2" U Bolt
2
UB212 Kẹp giữ ống chữ U AP 2 1/2 inch
AP 2" U Bolt
2 1/2
UB300 Kẹp giữ ống chữ U AP 3 inch
AP 3" U Bolt
3
UB400 Kẹp giữ ống chữ U AP 4 inch
AP 4" U Bolt
4
UB500 Kẹp giữ ống chữ U AP 5 inch
AP 5" U Bolt
5
UB600 Kẹp giữ ống chữ U AP 6 inch
AP 6" U Bolt
6
UB800 Kẹp giữ ống chữ U AP 8 inch
AP 8" U Bolt
8


Kẹp giữ ống chữ U AP - AP U Bolt (Sản phẩm của Công ty AP - An Phát - An Phúc)


Sản phẩm khác